Stichting Ta stipe fan Tresoar
Opgericht: 4 oktober 2013
KvK nummer: 58923616
RSIN: 853240322

Contactgegevens:
Boterhoek 1
8911 DH  Leeuwarden

Postadres:                        
Postbus 2637
8901 AC  Leeuwarden

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Ta stipe fan Tresoar

De stichting heeft als doel:

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

drs. J. van der Velde, voorzitter
mr. S. Poepjes
W. Verf, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk.

Jaarverslag
De stichting is onlangs opgericht en heeft nog geen activiteiten ontplooit ander dan het opzetten van de organisatie

Jaarrekening
De stichting is net opgericht en heeft nog niet een boekjaar vol gemaakt.

Downloads